Gyabladet


 

 

                                                                      Gyabladet Maj 2020Nu är snart sommaren här och det blev vårstädat i skogen även om pandemin gjorde att vi inte kunde umgås som vi brukar. Här kommer en uppdatering.

Årsmöte.

När vi inte kunde hålla årsmötet som planerat viste vi inte hur långvarig den pandemi som var orsak till beslutet skulle vara. Nytt datum blir den 11 juni 2020 och årsmötet hålls på Stora Hammars skola och börjar 18.30. Kallelse sänds ut senast 28 maj 2020.

Ekonomin
Årsavgiften beslutats av årsmötet och det betyder därför att ingen årsavgift kommer tas ut innan vi har haft ett årsmöte. Bidraget som vi får från kommunen betalas ut vecka 21.

Garagelån
Som vi informerade om i april så har vi ett lån som regelbundet skall betalas. Vi bad alla att lämna svar på tre olika alternativ till vår kassör vilket inte alla har gjort.

Till er som inte betalat årsavgiften på 3,100 kr senast 30 april utgår vi ifrån att ni löser er del av lånet 31,600kr senast 1 juni 2020 till bankgiro 842-4624 och slipper betala årsavgiften på 3,100kr.

Träd/skogen
Från och med den 18 maj kommer arborister att ta ner döda grenar från träden runt och i våra lekplatser, det är i förbyggande syfte så de inte kan trilla ner och skada någon. De kommer sedan att fortsätta med att ta ner grenar som hänger ner över vägarna, gatubelysningen samt gångstigarna i skogen. Arbetet beräknas ta en vecka.

Trafik
Nu måste det till en skärpning. Många håller alldeles för höga hastigheter i våra slingor.
Det är ingen väg utan en gång och cykelväg. Vi får återkommande klagomål både på hastigheterna och parkeringarna i slingorna. Vi måste alla att informera våra besökare vad som gäller. Nu kommer sommaren med flera små barn i lekparkerna och då stora risker med barn som springer på gångbanan och runt i lekparken.
Ni som ständigt parkerar utanför era hus, Ni visar på en stor nonchalans mot era grannar. Det är kommunen som fastställt parkeringsförbudet inom slingorna och detta skall följas av alla, visa respekt för era grannar.

Valberedningen bestående av Peter Wielander och Eva Nilsson
Har lämnat följande förslag till styrelse för 2020

Peter Wielander Manetvägen 13 ordf 1år
Lisbeth Pettersson Manetvägen 6,  ledamot 1år
Marcus Johnsson Bärnstensvägen 17,  ledamot 1år
Ivar Modigh ledamot Snäckvägen 9, 1år (fyllnadsval för Mats Nertlinge)
Mikael Ström revisor
Suppleant är vakant

 

 


Gyabladet extra 28 maj 2020

 

Årsmöten i Gyaskogens villasamfällighetsförening  (GS) och Gya vägförening (GV) som skulle genomförts den 19 mars 2020 blev vi tvungna att senarelägga på grund av den pandemi som nu råder. Vi hade hoppats kunna kalla till årsmöten den 11 juni 2020 men inte heller det går att genomföra. Vi hade bokat Stora Hammars skola men har fått besked att man inte tillåter möten innan skolorna slutat sin verksamhet. Styrelsen i de båda föreningarna har därför beslutat att se vilka andra möjligheter som finns för att på ett säkert sätt  kunna genomför våra två årsmöten.

Våra 13 föreningar i Höllviken/Ljunghusen som samarbetar sedan många år har haft samma problem.

Förening                             Årsmöte        Genomfört    deltagare      Nytt datum

Vf 1                                     Juni               senarelägger                       Inget nytt datum

Vf 2                                     26/3              Utomhus           10

Vf 3                                     24/6              Utomhus

Vf 4                                    30/3                                                          plan. 15/6

Vf 5                                     27/5              Ja                       15

Vfr 6                                    20/4              Utomhus           15

Kämpinge                           15/8

Sandeplan                          14/4              Nej                                      Ej bestämt

Kronodal/Granvik               12/3              Ja                       17

Ljunghusen                         7/5                Nej                                      September

Ljungskogen                       Juni-Juli

Norra Ljungh.                     15 April         Utomhus           10

 

Styrelsen återkommer när och på vilket sätt vi kan genomför ett årsmöte med hänsyn till vår hälsa men också ge så många som möjlighet att delta i beslut som rör våra två föreningar,

 

Styrelsen i GS o GV

                                                    GYABLADET April 2020Som ordförande vill jag ge Er lite information eftersom årsmötet blev senarelagt och ingen ny styrelse ännu är vald.

Den 19 mars skulle vi haft vårt årsmöten. Många är i den s.k riskgruppen och att utsätta oss alla för riskan att smitta eller bli smittad bidrog till  beslutet.

Den styrelse som valdes 2019 har under året haft ett enkelt uppdrag. Från våra  fem slingrepresentanter har styrelsen inte fått några förslag som påverkar den budget som skall gälla för 2020. Kostnaden för skötsel av vägar och grönområden har legat på en nivå som motsvarar det bidrag vi fick från Vellinge kommun.

Nytt för 2019 var att lekplatser på “allmän platsmark” erhöll bidrag. Vi har 5 lekplatser som går under kategorin “mer än 4 redskap” och erhåller 6 000 kr/lekplats.  Kravet för att få bidrag är att lekplatser besiktigas, fel åtgärdas och ny besiktning utförs. Redskap som inte går att laga skall tas bort eller ersätts.

Kravet från Vellinge kommun för att erhålla bidrag är att föreningar i kommunen lämnar årsredovisning, revisionsrapport och besiktningsintyg.

Lekplatserna är besiktigade och vi har begärt in offert vad det kostar att få lekplatserna godkända. När årsmötet hålls har vi en bättre bild över både kostnader och antalet redskap.

Uppdraget för våra fem slingrepresentanterna är att se till att våra slingor sköts. Hur och när väljer var och en. Viktigt att komma ihåg att vi nu tar hänsyn till dom regler som gäller. Någon kanske kommer ihåg att vi har andra regler också, inte parkera i slingorna som tyvärr vissa har svårt att förstå. Den skog som vi alla njuter av fick 2019 en översyn av ett företag som vet hur en skog skall skötas. Under våren kommer vi att gå vidare med röjning men även ta grenar som är avbrutna eller träd som är döda eller kan orsaka skada. 

Vi vill också påminna om rekommendationer från våra myndigheter att inte utsätta oss för onödiga risker. Många har sett fram mot städdagen som vi brukar ha i början av april. Min rekommendation som ordförande är att inte samlas utan att var och en bidrar på sitt sätt. Slingrepresentanterna informera sin slinga och hur ni kan hjälpas åt.

Hälsningar

Urban

 

 

Gyabladet                                                                   Februari 2020

 


2020 är början på ett nytt årtionde och det bästa är att vi inte vet något om framtiden. Politiker tror sig veta men inte vi andra.

Tack vare arbetet i den samarbetsgrupp, i vilken Gya vägförening ingår, har ersättningen från kommunen nu stigit till 6 miljoner. På våra årsmöten kommer information om hur dessa har fördelats till ca 120 föreningar i Vellinge kommun.

Våra kassörer har boksluten klara och dessa kommer att finns till gängliga i kallelsen till årsmöte.

 Gya.se

Selma som åtagit sig att vara Webbansvarig har nu börjat uppdatera så att all den information som vi vill nå ut med finnas tillgänglig på ett snabbt och enkelt sätt på Gya.se. Vi har fått tippset från Skånetrafiken att ta hjälp av barn och barnbarn. ....................

Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte kommer att delas ut senast 5 mars och årsmötet är den 19 mars i Stora Hammars skola/matsalen. Gya vägförening börjar 19.00 och ca 19.45 håller Gyaskogen sitt årsmöte. Efter mötet serveras kaffe och något där till i restaurangen.

Valberedning

Valberedningarna i såväl GyaVägförening som Gyaskogens Samfällighet vill uppmana alla boende inom respektive förening/samfällighet att nominera lämpliga kandidater som respektive årsmöte har att välja: styrelseledamot, styrelseordförande, styrelsesuppleant, revisor samt revisorssuppleant

Det krävs ingen speciell kunskap eller erfarenhet för att vara valbar.

Är Du intresserad eller har förslag på någon lämplig person, vänligen kontakta oss omgående!Med vänlig hälsning


Gya Vägförening

Mikael Ståhlfors                                       Glenn Pålsson

Gyavägen 34A                                         Manetvägen 11

0731-459800                                            0724-48 49 28

mikael@stahlfors.net                               glenntgpalsson@outlook.com

 

 

 

Gyaskogens Samfällighet

Eva Nilsson                                              Peter Weilander

Snäckvägen 11                                         Manetvägen 13

0722-44 67 48                                          0734-37 42 33

hava@telia.com                                       peter.wielander@live.se