GYA Vägförening

Gya Vägförening

Gya Vägförening har till ansvar att bekosta, underhålla och se efter Gyavägen, Torpvägen, del av Pilevägen och Karlsrovägen. Infarterna till Snäckvägen, Bärnstensvägen, Tångvägen, Manetvägen och Näckrosvägen.


Vi är 151 fastigheter;

Gyavägen (41), Torpvägen (9), Pilevägen (5), Karlsrovägen (3) och Gyaskogen (93 st)


 

 

Gya Vägförening

protokoll årsmöte 2020 

Gya Vägförening

Protokoll Årsmöte 2019

Gya Vägförening

Protokoll Årsmöte 2018

Gya Vägförening

Protokoll Årsmöte 2017

Gya Vägförening

Stadgar 2002

Varför finns vägföreningar:

Vi har i vårt land vägar som staten, kommunerna eller vägföreningar ansvara för. Vår kommun har valt att låta ca 50% av alla vägar skötas av boende och att man då tillhör en vägförening.


Visserligen bekostar vi övriga vägar också genom att betala skatt. Man kan säga att vi dubbelbeskattas.


Vellinge kommun har i många år styrts av ett parti som haft som mål att ha låg kommunalskatt. Vi är i dag över 35 tusen invånare och har flera tätorter där Höllviken är att betrakta som tätort.


Sedan 2012 för 14 föreningar i Höllviken och Ljunghusen ett lobbyarbete att få våra politiker att inse att lagen säger att man skall behandla alla invånare lika. Om vi nu sköter vägarna både bättre och till lägre kostnad betyder det inte att kostnaderna inte skall tas från skattekollektivet.


Samhällsfunktioner som skola, omsorg, fritid är funktioner där kommunen använder privata företag och är skattefinansierade. Självklart skall det gälla vägar i tätort också.


Bidragen som i dag står för knappt 20% av föreningarnas kostnader har inte höjts på 10 år.


När vi nu vet att utredningen som kommunen startade 2012 ännu inte gett en krona till föreningarna måste vi nog ställa frågan varför händer det inget.

I november beslutar kommunfullmäktig om budgeten som skall gälla 2017.