Hem

Välkommen till Gyaskogens Villasamfällighet

Styrelsen

Ordförande:

Rasmus Olsson

Näckrosvägen 15


Kassör:

Lars Sköld           

Tångvägen 1


Sekreterare:

Pontus Gleisner

Manetvägen 1


Ledamot: 

Martin Linderoth

Bärnstensvägen  3
Suppleant: 

Peter Wielander

Manetvägen 13


Suppleant:

Glenn Pålsson

Manetvägen 11
Fotograf: Anders Åkesson


Gyaskogens Villasamfällighet