Att bo på Gya


 

 

Att bosätta sig i ett av de unika husen på GYA  innebär mer än vad det vanligtvis innebär att flytta till en ny bostad.


Vi bekostar och förvaltar vår  "privata" skog och vi har ett ansvar att se efter de lekplatser som finns i respektive slinga.


Två gånger per år har vi   städdagar där det är obligatosrisk närvaro mellan 09 - 13, dessa städdagar infaller första lördagen i 2:a och 4:e kvartalet.

GYA samfällighet innefattar 93 bostäder fördelat på fem gator, också kallade slingor.


Näckrosvägen, Manetvägen, Tångvägen, Bärnstensvägen och Snäckvägen.


Alla slingor innehehåller 20 hus, förutom Snäckvägen som endast innehåller 13 bostäder.


Parkering är endast tillåten på markerade ytor för parkering. Om en bil står parkerad utanför dessa ytor på vårt område, finns där en risk att denna blir belagd med parkeringsböter.

Gyaskogen är en samfällighetsförening där varje fastighet har en andel i Höllviken 10:49.


Föreningens 93 fastigheter har en andel var.


I över 50 år har alla kostnader för skötsel av vår mark och skog bekostats av dom 93 delägarna.


Våra asfalterade slingor är GC väg (gång o cykelväg) och har ett blygsamt bidrag från Vellinge kommun.

De nya garagen

GYA - ett unikt boende

Varje slinga har en uttalad representant:


Näckrosvägen: Anders Selander

Manetvägen: Peter Weilander

Tångvägen: Urban Norén

Bärnstensvägen: Hans Möller

Snäckvägen: Petra Schulte